ORGANIZATOR

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie

Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

SEMINARIUM
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

30-134 Kraków | ul. Zarzecze 106
e-mail: e-mail: sitpkrakow@interia.pl | www: www.sitpkrakow.pl