PROGRAM

Środa 18 października 2023
Czwartek 19 października 2023
Piątek 20 października 2023
 1. 17.00

  Rejestracja uczestników Seminarium

 2. 18.00

  Kolacja

 1. 7.30 - 9.00

  Śniadanie

 2. 9.00 - 9.15

  Otwarcie Seminarium

  Prezes Oddziału Małopolskiego SITP - Paweł Knapik
  Prezes Zarządu Głównego SITP - Krzysztof Dąbrowski
  Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Piotr Filipek
  Prezes Zarządu KR FSNT NOT - Andrzej M. Kucharski
  Ochrona Przeciwpożarowa - Paweł Rochala

 3. SESJA I

 4. 9.15 - 10.00

  Uzgadnianie projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych, sporządzonych w postaci elektronicznej - na podstawie wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563)

  bryg. Karol Mojski Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

 5. 10.00 - 10.45

  Nowe uregulowania w Prawie Budowlanym - Elektroniczna książka obiektu budowlanego - cyfrowe narządzie w rękach właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

  Małgorzata Boryczko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 6. 10.45 - 11.00

  Przerwa kawowa

 7. 11.0 - 11.15

  Ochrona przeciwpożarowa elementów budowlanych i konstrukcyjnych w budownictwie, o konstrukcji szkieletowej

  Jarosław Kijak Key Account Manager
  James Hardie Europe GMBH (Sp. z o.o.)

 8. 11.15 - 12.00

  Analiza i ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku w związku z zamiarem zainstalowania w jego obrębie punktu ładowania samochodów elektrycznych

  st. bryg. Paweł Janik Dyrektor CNBOP-BIP

 9. 12.00 - 12.45

  Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego i komfortu w inteligentnych budynkach i przemyśle 4.0

  Grzegorz Sypek SITP Oddział Stołeczny

 10. 12.45 - 13.30

  Instalacje mgły wodnej - założenia a rzeczywistość Tomasz Afeltowicz-Schultz

  Prezes VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

 11. 13.30 - 14.30

  Obiad

 12. SESJA II

 13. 14.30 - 15.15

  Systemy różnicowania ciśnień wg PN-EN 12101-13 - kryteria oceny

  Ewa i Grzegorz Sztarbała ARDOR

 14. 15.15 - 15.30

  Praktyczne wykorzystanie możliwości oprogramowania central oraz elementów instalacji sygnalizacji pożarowej, pozwalające na ograniczenie liczby fałszywych alarmów

  Mariusz Radoszewski Manager Inżynierów Wsparcia Technicznego POLON-ALFA S.A.

 15. 15.30 - 16.15

  Zmiany w standardach projektowych dot. systemów oddymiania grawitacyjnego, w szczególności w PN-B-02877-4

  Krzysztof Bagiński SITP Oddział Gdańsk

 16. 16.15-16.30

  Systemy aluminiowe ALUPROF gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe

  Aleksander Białas Specjalista ds. marketingu ALUPROF S.A.

 17. 16.30 - 17.15

  Strategia doprowadzenia powietrza kompensacyjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych w oparciu o eksperymenty w pełnej skali

  Grzegorz Krajewski
  Wojciech Węgrzyński prof. ITB Zakład Badań Ogniowych ITB

 18. 17.15 - 17.30

  Ochrona przeciwpożarowa fasad

  Karol Watoła Regional Sales Director Promat TOP Sp. z o.o.

 19. 19.00 - 20.00

  Niespodzianka - „Gwiazda wieczoru”

 20. 20.00

  Uroczysta kolacja

 1. 7.30 - 9.00

  Śniadanie

 2. SESJA III

 3. 9:00 - 9:15

  Funkcje falowników zwiększające bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

  Maciej Piliński Sales Director Fronius Polska sp. z. o. o

 4. 9.15 - 10.00

  Wspomaganie ekip ratowniczo-gaśniczych w aspekcie rozwiązań zamiennych

  Mateusz Fliszkiewicz SITP Oddział Stołeczny

 5. 10.00 - 10.15

  Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych. Systemy różnicowania ciśnienia i oddymiania

  Włodzimierz Łącki Product Manager AERECO WENTYLACJA Sp. z o. o

 6. 10.15 - 11.00

  Zasilanie i sterowanie wentylacji pożarowej w tunelach drogowych

  Robert Zapała SITP Oddział Śląski

 7. 11.00 - 11.15

  Bezpieczne instalacje Instalacje fotowoltaiczne z optymalizacją DC na poziomie modułu (SolarEdge)

  Grzegorz Bardadyn Commercial Account Manager SolarEdge Technologies

 8. 11.15 - 11.45

  Przerwa kawowa

 9. SESJA IV

 10. 11.45 - 12.30

  Współdziałanie stałych urządzeń gaśniczych i systemów oddymiania na granicach stref dymowych

  bryg. Paweł Wróbel Akademia Pożarnicza

 11. 12.30 - 12.45

  Innowacje w systemach przeciwpożarowych

  Zenon Małkowski Małkowski-Martech S.A. / ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.

 12. 12.45 - 13.30

  Determinanty wykonywania wybranych instalacji przeciwpożarowych w obiektach budowlanych

  Bogdan Kosowski SITP Oddział Małopolski

 13. 13.30 - 13.45

  Okiem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - problematyka mikro elektromobilności w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach

  Damian Kubera rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, eWesta Sp. z o.o.

 14. 13.45 - 14.30

  Operat przeciwpożarowy - zakres merytoryczny i studium przypadku

  Marcin Kowalski SITP Oddział Kujawsko-Pomorski

 15. 14.30 - 14.45

  Panel ekspercki

  KG PSP, AP, CNBOP, SITP, ITB, PINB

 16. 14.45 - 15.00

  Zakończenie Seminarium i podsumowanie

  Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek
  Prezes SITP Oddział Małopolski Paweł Knapik

 17. 15.00 - 16.00

  Obiad

  Wykwaterowanie uczestników Seminarium

 18. 16.00 - 17.00

  Test zaliczeniowy dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. i rozdanie zaświadczeń

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium

SEMINARIUM
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

30-134 Kraków | ul. Zarzecze 106
e-mail: e-mail: sitpkrakow@interia.pl | www: www.sitpkrakow.pl