UCZESTNICTWO

Uczestnictwo

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 18 - 20 października 2023 r. w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko” w Zakopanem - Kościelisku odbędzie się Seminarium Naukowo - Techniczne Zakopane - Jesień 2023 na temat:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zapraszają na Seminarium Naukowo-Techniczne. Jest to kontynuacja cyklicznych, wiosenno-jesiennych spotkań organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką. Do prelekcji zaproszono autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie Seminarium spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących nasze środowisko związanych z ochroną przeciwpożarową.

Będzie nam niezmiernie miło, gdy Państwo wyrażą chęć uczestnictwa w Seminarium i zgłoszą się i zarejestrują poprzez stronę internetową \.

KOSZTY UDZIAŁU W SEMINARIUM:

Koszt uczestnictwa w Seminarium (brutto PLN)
Bez członkostwa SITP Członek SITP1
Uczestnik indywidualny (udział w Seminarium, nocleg,
wyżywienie, gwiazda wieczoru, uroczysta kolacja)
1600* 1500*
Uczestnik Seminarium biorący również udział w szkoleniu dla
rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
1100* 1000*
500
za udział w szkoleniu rzeczoznawców
(płatne na konto KW PSP w Krakowie)
Nr konta 20 1130 1150 0012 1238 9620 0001

1 uwzględnia się wyłącznie członkostwo SITP według stanu członków w dniu 31 grudnia 2022 r.

* wpłata na konto: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, NIP: 676-21-58-889 z dopiskiem „Seminarium SITP Zakopane 2023” na konto nr 60 1240 4722 1111 0000 4852 5176.

Informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie Małopolskiego Oddziału SITP https://www.sitpkrakow.pl/seminarium-zakopane-2023-ochrona-przeciwpozarowa-obiektow-budowlanych-1820-pazdziernika-2023-r-s5761-n493

Pragniemy poinformować, że organizacja Seminarium jest ściśle uzależniona od rodzaju obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych powiązanych z ewentualnym stanem zagrożenia epidemicznego.

SEMINARIUM
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

30-134 Kraków | ul. Zarzecze 106
e-mail: e-mail: sitpkrakow@interia.pl | www: www.sitpkrakow.pl