REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE
UCZESTNICTWO WYSTAWCÓW

Jestem członkiem SITP

Biorę udział w naradzie służbowej PSP

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł brutto, w dniu na konto: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, NIP: 676-21-58-889 z dopiskiem „Seminarium SITP Zakopane 2023” na konto nr 60 1240 4722 1111 0000 4852 5176.

Uprzejmie informuję, że w dniach 18-20 października 2023 r. w Zakopanem odbędzie się kolejne Seminarium Naukowo-Techniczne OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Seminarium organizuje Zarząd Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Przewidujemy udział około 300 uczestników.

Zapraszając do uczestnictwa, proponujemy Państwu aktywny udział w obradach i przedstawienie najnowszej oferty technicznej w uzgodniony z organizatorami sposób:

  • stworzenie stoiska firmowego z materiałami reklamowymi,
  • wykład na sali głównej Seminarium - merytoryczna tematyka wykładu w zakresie ochrony przeciwpożarowej uzgodniona z organizatorami,

W sprawach udziału firmy prosimy o kontakt z kol. Adamem Szczepara: tel. - tel. 501 96 16 16, email: seminarium.krakow.sitp@gmail.com

W kosztach przewidziano uczestnictwo jednej osoby prezentującej firmę, natomiast udział większej liczby reprezentantów firmy wiąże się z dodatkową opłatą za uczestnictwo w seminarium wynoszącą - 1500,00 zł (netto) od osoby. Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić noclegów w pokojach jednoosobowych z powodu dużej ilości uczestników.

Wzorem ostatnich lat przewidujemy możliwość zaprezentowania się Państwa firmy jako „Sponsor Główny” na specjalnych prawach (pierwszy wykład sponsorowany w pierwszej sesji, wyłączność na banery reklamowe na sali wykładowej itp.). Koszt takiego przedsięwzięcia jest indywidualnie negocjowany z organizatorami. W przypadku akceptacji warunków prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek:

Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, NIP: 676-21-58-889
Nr konta: 60 1240 4722 1111 0000 4852 5176
z dopiskiem „Seminarium SITP Zakopane 2022”
(tel./fax: 12 422 59 10).

Oferujemy również możliwość rozprowadzenia materiałów firmowych w ogólnych zestawach seminaryjnych, które należy dostarczyć do: „Rewita Zakopane” (Ośrodek w Kościelisku) ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko, w terminie do 16 października 2023 r.

Informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie Małopolskiego Oddziału SITP http://www.sitpkrakow.pl oraz http://seminarium.sitp.org.pl. Informacji szczegółowych w sprawie uczestnictwa i rejestracji firm w Seminarium udzielają kol. Arkadiusz Kielin - tel. 693 998 000 i kol. Adam Szczepara - tel. 501 96 16 16, e-mail: seminarium.krakow.sitp@gmail.com

Prosimy o pisemne potwierdzenie udziału w seminarium, z podaniem nazwisk reprezentantów Firmy w terminie do 9 października 2023 r.

SEMINARIUM
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

30-134 Kraków | ul. Zarzecze 106
e-mail: e-mail: sitpkrakow@interia.pl | www: www.sitpkrakow.pl